test
test
test
test

Sunday
Mornings 

Sunday
Mornings 

Sunday
Mornings

Every Sunday - 9AM | Hal Far Raceway

Every Sunday - 9AM | Hal Far Raceway

Every Sunday - 9AM | Hal Far Raceway

Buy Your TicketBuy Your TicketBuy Your TicketBuy Your Ticket

Next Event in

What are you waiting for? The Track is hungry

53

Announcements

Latest News from Malta Drag Racing Association

LOGO MDRA Transparent
26/01/2022
Bonġu għalikhom, nfakkru li nhar il Ġimgħa t- 28 ta’ Jannar 2022, fis 19:30hrs, ħa ssir il- laqgħa ġenerali annwali ġewwa Ħal-Far għal dawk li huma membri.
Narawkhom u grazzi
MDRA
 
21/01/2022
Bonġu l kullħadd,
Ħbieb nixtiequ nfakkrukhom li hekk kif stipulat fl- Avviż Legali A. L. 8 tal-2022 li ġie fis sehh mit tnejn li għadda, kull min jidħol ġewwa Ħal-Far jrid jippreżenta ċertifikat tal vaċċin validu, jew bit tieni doża għada valida jew inkella bit teħid tal booster. Nitolbukom tikkoperaw magħna, ħalli ma jkollu problemi u riperkussjonijiet ħadd wara. Malli jkun hemm xi emendi fl- istruzzjonijiet li għandna, ahna ninfurmawkhom mill ewwel.
Nieħu l. Okkażjoni nfakkar ukoll li fit- 28 ta’ Jannar 2022 fis 19:30 għanda l AGM ġewwa Ħal-Far li hi miftuħa biss għal membri li ħallsu l membership tagħhom fit- 2019 jew 2020.
Grazzi tal kooperazzjoni
MDRA
Nieħu l. Okkażjoni nfakkar ukoll li fit- 28 ta’ Jannar 2022 fis 19:30 għanda l AGM ġewwa Ħal-Far li hi miftuħa biss għal membri li ħallsu l membership tagħhom fit- 2019 jew 2020.
Grazzi tal kooperazzjoni
MDRA
 

Bar Tender

08/01/2022
Bonġu għalikhom,
Ħbieb minn ghada trakka ħa terga tkun. Miftuħa għal parteċipanti mid 9 am.
Kif tafu r regolamenti tal Covid-19 kullħadd konxju x inhuma b hekk it taraġ mhux ħa jkun aċċessibbli għal spettaturi.
Nfakkar ukoll li mis- 17 ta Jannar, kull min jidħol ġewwa Ħal-Far jrid jippreżenta ċertifikat tal vaċċin. Grazzi
Tridu issaqsi xi ħaġa ibgħatuli messenger no prob.
Grazzi tal koperazzjoni
MDRA

MDRA Annual General Meeting Letter

MDRA 2022 Nominations – Emendi for Election
Download PDF

15/12/2021
Bonġu għalikhom,
Infakkar li l Presentation ta l aħħar QTM se ssir nhar il ġimgħa 17 ta Dec fis 19:30, kemm jistgha jkun, nzommu mal- ħin jekk jghogobkhom
Grazzi
MDRA
 
10/12/2021
Hbieb infakkru li minn għada reghet ġiet implimentata r regola li kullhadd jrid jkun liebes il Maskla minħabba l imxija tal Covid-19.
Grazzi tal koperazzjoni
MDRA
 
02/12/2021
Bongu għalikhom ħbieb,
Prezzijiet għal Christmas event .
Bħala karozzi ħa jkun ta 30 euros ta ġurnata jew 50 euros u s-suq jumejn fuq sistema ta RWYB
Għal spettaturi ħa jkun ta 10 euros ta ġurnata jew 15 euros ta jumejn sħaħ.
Infakkru li kullhadd jrid jippreżenta ċertifikat tal vaċċin.
Ma ninsewx li presentation ta l aħħar QTM hija fis 17 ta’ Dec fis 19 30.
Narawkhom u grazzi
MDRA
2-12
26/11/2021
Bongu, Ħbieb
Qed ntellawlkhom il kalendarju tas sena d dieħla minn naħa tagħna bħala events ta MDRA. Bħal ma tafu biżżejjed is sena d dieħla hija sena partikolari bi sfidi kbar ghat trakka tagħna, pero ħa nwghedu li ħa nagħmlu hilitna kollha biex nżommu ma dan il kalendarju u ma nitilfu l ebda round. Din żgur ħa tkun ix xewqa ta kull wieħed minnha.
Apparti minn hekk nixtiequ nħabbru wkoll li fis 17 ta Dec 2021 fis 19 30 hrs ħa issir laqgħa u presentation ta qtm li għadda, ġewwa it trakka tagħna.
Grazzi
MDRA
 15/11/2021
This weekends results in pdf format. Congratulations and thank you to all who participated this weekend! It was a record event, most ever entries , most runs ever raced, largest amount of personal and national records broken! Well Done! MDRA

Event Schedule

Stay tuned on our Events

MDRA

Hal Far Raceway, Limits of Birzebbugia, Malta

Indoor Bar Service

Have a Cold Drink or a Delicious Bun while enjoying Races

400+ Car Slots

Surronded entrance of the Track with huge Space to Park

Official Sponsors & Partners

Check Who Makes Our Events Possible!

Our Sponsors